Dôležité informácie pre rodičov

Odpovede na najčastejšie otázky na jednom mieste.

Máte otázku, na ktorú ste nedostali odpoveď? Kľudne ju napíšte na náš e-mail: szencirajszmcs@gmail.com

1. Je skauting nejaká polovojenská organizácia?

NIE. Aj keď zakladateľ skautingu, Lord Robert Baden-Powell bol vojenský dôstojník, a niektoré vojenské prvky ako napr. uniformy, farebné odznaky a pochodovanie nájdeme aj v skautingu, myslíme si, že nie je to viac, ako formalita, ktorá sa páči deťom. <<<<

2. Je skauting náboženská organizácia?

Nie je, ale v skautingu vedieme deti k tomu, aby rešpektovali všetky náboženstvá. <<<<

3. Je skauting zisková organizácia?

Nie je. Vedúci na skautingu sú dobrovoľníci. Samozrejme ak sa organizujú výlety a iné akcie, je potrebné zaplatiť cestovanie, vstupenky, ubytovanie a stravovanie. Tieto výdavky sa snažíme však vždy minimalizovať. <<<<

4. Do akých skupín sú zaradené deti?

Družiny sa skladajú z maximálne 6 až 10 detí, do jednej družiny zaraďujeme hlavne rovesníkov, aby si rozumeli počas skautingu. Taktiež družiny delíme na chlapcov a dievčatá. <<<<

5. Akým požiadavkám by malo moje dieťa vyhovieť?

Každé dieťa radi privítame do skautingu. Avšak dieťa musí rešpektovať skautské zákony, a má sa zúčastniť na programoch nášho zboru. Dieťa, ktoré si osvojí skautské schopnosti a znalosti, môže dostať najprv žltú a následne aj zelenú skautskú šatku. <<<<

6. Kedy sa stretávame?

Družiny máme každý týždeň v piatok od 16:00 v pastoračnom centre vedľa maďarskej základnej školy. Družiny trvajú do 17:00, preto Vás prosíme, aby ste prišli pre svoje dieťa presne. <<<<

7. Moje dieťa nie je zvyknuté na mimoškolské aktivity.

Toto samozrejme chápeme. Preto je v skautingu dôležité, aby družiny viedol vodca, ktorý je už minimálne stedoškolák. Vodcom radia aj starší ako viesť družinu, a v 99% prípadoch si vieme poradiť s prípadnými problémami. Na skautingu je prvoradá bezpečnosť detí, preto sa pripravujeme dôsledne na každú spoločnú akciu. <<<<

8. Ako prebiehajú družiny počas epidémie?

Na družinách dbáme na dodržiavanie aktuálnych predpisov. Meriame teplotu každého z nás a používame dezinfekčné prostriedky na ruky. Ak by sa zhoršila situácia, budeme pokračovať v skautingu len online, avšak kým sa dá a môžeme, budeme sa stretávať osobne. Naše pravidlá: szabalyok
<<<<